Title Image

Nasza oferta

Zaprawa murarska tradycyjna 0,5

Zaprawa murarska Tradycyjna  SOLBET 0.5 wykorzystywana do wznoszenia murów budynków z cegieł, bloczków ceramicznych, betonowych, wapienno-piaskowych oraz murowych elementów z betonów komórkowych i lekkich kruszywowych. Zaprawa przeznaczona jest do murowania na tradycyjne grube spoiny do 15 mm. Zaprawa murarska Tradycyjna SOLBET  0.5 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna hydratyzowanego, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających parametry techniczne i właściwości robocze.

 

Parametry produktu:
– Proporcje mieszania: 3,75 litra wody na 25 kg zaprawy
– Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
– Czas zużycia: ok. 3 godz.
– Grubość spoiny: 8-15 mm
– Czas zachowania właściwości roboczych: ok 2 godzin
– Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M10
– Wytrzymałość spoiny: ≥ 0,1 N/mm 2
– Zawartość chlorków: ≤ 0,02% suchej masy zaprawy
– Reakcja na ogień: Euroklasa A1
– Absorpcja wody: ≤ 0,8 kg/(m 2 min 0,5 )
– Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna współczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2012 , tabela A.12): µ =15/35
– Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%): λ  10,dry , mat   < 1,11 W/mK
– Gęstość brutto w stanie suchym: ≤ 2100 kg/m 3
– Trwałość: mrozoodporna
– Grubość kruszywa: < 2 mm
– Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
– Zużycie: według tabeli poniżej (uwaga, murowanie elementów murowych o wymiarach innych niż podane w tabeli powoduje zmianę zużycia ilości zaprawy)
– Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w  suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)

Category: