Title Image

Nasza oferta

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie białym 0.1

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie białym 0.1 typu T, wg. projektu, przeznaczona jest wznoszenia ścian murowanych zewnętrznych i wewnętrznych (w tym działowych) oraz słupów z betonu komórkowego metodą murowania na cienka spoinę. Służy do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, do elementów budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona jest do murów zbrojonych i niezbrojonych.

 

Parametry produktu:
– Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże.
– Proporcje mieszania: od 5,75 litrów wody na 25 kg zaprawy.
– Czas zachowania właściwości roboczych: do 2 godz.
– Grubość spoiny: max. 3 mm.
– Czas korekty: do 7 minut.
– Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M5.
– Wytrzymałość spoiny: ≥ 0,1 N/mm 2 .
– Zawartość chlorków: ≤ 0,02% suchej masy zaprawy.
– Reakcja na ogień: Euroklasa A1.
– Absorpcja wody: ≤ 0,8 kg/(m 2 min 0,5 ).
– Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna współczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12): µ =15/35.
– Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%): λ  10,dry,mat  = 0,61 W/mK.
– Gęstość brutto w stanie suchym: ≤ 1600 kg/m 3 .
– Trwałość: mrozoodporna.
– Grubość kruszywa: < 0,8 mm.
– Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki.
– Zużycie: około 4,5 kg suchej zaprawy na 1 m 2  muru o grubości 24 cm, przy grubości 3 mm, przy murowaniu elementów murowych profilowanych na pióra i wpusty, czyli z niewypełnionymi spoinami pionowymi.
– Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach).

Category: