Title Image

Nasza oferta

Knauf Therm Expert Hydro EPS 100 λ 35

Styropian Therm HYDRO to doskonały materiał termoizolacyjny, gdzie swoje zastosowanie znajdzie dla:
-izolacji termicznej dachów o odwróconym układzie warstw
-izolacji termicznej cokołów w BSO
-izolacji liniowych mostów termicznych
-ochrony termicznej podziemnych elementów konstrukcyjnych – do 3m głębokości

Category:

 

Wymiary [mm]: 1200 x 600
Współczynnik przenikania ciepła U: ≤ 0,036 [W/(m 2 k)]
Kształt krawędzi: prostokątny – zakładka
Głębokość stosowana [m]: do 3
Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względem
(kPa): CS(10)100 (≥ 100)
Zdolność samogaśnięcia: Samogasnący
Klasa reakcji na ogień: E
Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa): BS 150( ≥ 150)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych
(kPa): CS (10) 100( ≥ 100)
Technologia produkcji: Formowanie
Dopuszczalne obciążenia użytkowe wg EN 13 163 zał. D.2 – 30 (kPa), t.j. 3000kg/m2