Title Image

Nasza oferta

Właz żeliwny kwadratowy

Właz kwadratowy przeznaczony do przykrywania podziemnych studzienek kontrolnych umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i innych, w przypadku gdy usytuowanie studzienek wypada poza jezdnią.

Włazy kwadratowe klasa A 5 T (5T oznacza środek ciężkości 5 ton)
Właz AK 400 (400mm średnica)
Właz AK 500 (500mm średnica)
Właz AK 600 (600mm średnica)

Category: