Title Image

Nasza oferta

Multi 32,5 Górażdże

MULTI 32,5 to cement o bardzo wielu zastosowaniach. W okresie wiosenno-letnim idealnie nadaje się do wszystkich prac budowlanych. Można z niego wykonywać beton towarowy przeznaczony na stropy, ławy fundamentowe, schody czy tarasy. To cement o podwyższonej odporności na działanie środowisk agresywnych chemicznie. Idealnie nadaje się także do produkcji zapraw, podsypek pod nawierzchnie z kostki brukowej, a także stabilizacji gruntów i produkcji tzw. "chudych betonów". To nieodzowne spoiwo do drobnych prac remontowych i naprawczych w Państwa domach.

 

Cement wieloskładnikowy MULTI 32,5 jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT SA w workach 25 kg na paletach ofoliowanych. Okres gwarancji na cement MULTI 32,5 wynosi 120 dni od daty umieszczonej na worku.

 

Zastosowanie:
• Wykonywanie ław fundamentowych, stropów, wieńców i nadproży, schodów,
tarasów, ścian oporowych
• Produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych (bloczki betonowe, pustaki ścienne i
stropowe)
• Wykonywanie wylewek i jastrychów betonowych
• Produkcja elementów poddanych niskociśnieniowej obróbce cieplnej
• Stabilizacja gruntów
• Chudy beton na podbudowy
• Posypki pod nawierzchnie z kostki brukowej
• Produkcja zapraw murarskich i tynkarskich

 

Zalety:
• Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
• Długi okres zachowania konsystencji zapraw i mieszanek betonowych
• Umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości zapraw i betonów
• Podwyższona odporność zapraw i betonów na agresję chemiczną
• Niski skurcz

Category: