Title Image

Nasza oferta

Katalizator do spalania sadzy Sadpa

SADPAL eliminuje zanieczyszczenia atmosfery sadzą (czarny dym),  emisję tlenku węgla do atmosfery, potrzebę mechanicznego czyszczenia kotłów z sadzy (złogów), przestoje związane z czyszczeniem pieca z sadzy (złogów),ogranicza częstotliwość zapalania się sadzy w kominie. Dodając saszetke do pieca obniża się emisje dwutlenku siarki do atmosfery o 12-20% z tytułu oszczędności zużycia węgla, zużycie węgla w zależności od jego kaloryczności o 12-20%,  zawartości SO 2 i NOx o 10-20% w spalinach, szybkość korozji stalowych materiałów konstrukcyjnych palenisk rusztowych kotła i instalacji odprowadzających spaliny,

 

Dostępne opakowania:
– Saszetka 50g

 

Parametry produktu:
– Stosować 1-2 kg na 1 tonę paliwa (węgla, miału węglowego, trocin).

Category: