Title Image

Nasza oferta

Folie kiszonkarskie (silosowe) czarno-białe

Folia kiszonkarska czarno – biała jest 3-warstwowym laminatem wykonanym z folii PE co zapewnia większą odporność na rozerwanie niż folii jednowarstwowych o tej samej grubości. Folia zapewnia właściwą temperaturę niezbędną do procesu zakiszania. Przykrycie folią skutecznie zapobiega dostępowi powietrza i wody oraz ulatnianiu się dwutlenku węgla pełniącego funkcję konserwantu kiszonki. Dzięki zastosowaniu folii czarno-białej uzyskuje się polepszenie wydajności kiszenia. Biała warstwa ma na celu odbicie promieni słonecznych i redukcję temperatury, natomiast warstwa czarna ma na celu utrzymanie właściwej temperatury wewnątrz pryzmy.

 

Folię wykorzystuje się do okrywania uformowanych pryzm z odpowiednio rozdrobnionej kukurydzy, traw, liści buraków przeznaczonych na kiszonki do karmienia zwierząt. Podstawowym celem stosowania folii jest ograniczenie dostępu
powietrza i światła w celu prawidłowego przebiegu procesu kiszenia oraz zabezpieczenia otrzymanej kiszonki przed zabrudzeniem i wpływem czynników atmosferycznych.

 

Dostępne wielkości:
-6 x 33m;
-8 x 33m;
-10 x 33m;
-12m x 33m