Title Image

Nasza oferta

Cement I 42,5 Ożarów

Cement portlandzki, o klasie wytrzymałości 42,5 i normalnej wytrzymałości wczesnej (N), zgodny z normą PN-EN 197-1. Zalecany do produkcji betonów towarowych, betonów dla drogowych i mostowych obiektów inżynierskich oraz nawierzchni drogowych, lotniskowych. Cement w workach 25 kg na paletach ofoliowanych. Okres gwarancji na cement wynosi 120 dni od daty umieszczonej na worku.

 

Zastosowanie:
• Betony na drogowe i mostowe obiekty inżynierskie
• Beton na nawierzchnie drogowe i lotniskowe
• Prefabrykaty betonowe drobnowymiarowe (w tym elementy wibroprasowane)
• Betony samozagęszczalne
• Suche mieszanki dla budownictwa (kleje, zaprawy)
• Beton komórkowy
• Stabilizacje oraz mieszanki związane cementem w budownictwie drogowym
• Zaprawy tynkarskie

 

Zalety:
• Wysoka wytrzymałość normowa (28-dniowa)
• Umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości
• Umiarkowane ciepło hydratacji
• Obniżona zawartość alkaliów (Na2Oeq. ≤ 0,8%)
• Możliwość stosowania w podwyższonych oraz obniżonych temperaturach otoczenia
• Duża efektywność w betonach z dodatkami mineralnym
• Stabilne parametry jakościowe

Category: